09-273-9650
He aha te kai o te Rangatira?

He korero, he korero, he korero.

What is the food of the leader?

It is knowledge, it is communication.
OUR PROGRAMMES